Příjem dat

Data přijímáme ve formátu kompozitního PDF, vytvořeného dle zásad uvedených níže.

Je možné zpracovat i soubory jiných formátů (cdr, prn, eps, ps, ai, xls, doc apod.), je ale nutné počítat s prodlouženou dobou přípravy a s nutností zpětné vazby, tzn. že vytvořené tiskové PDF bude zasláno zpět ke korektuře. 

HLAVNÍ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PDF DOKUMENTU

Název
V názvech souborů nepoužívat diakritiku (háčky, čárky, apod.).

Rozměr
Velikost čistého formátu musí odpovídat objednávce, přičemž všechny stránky v dokumentu musí mít shodnou velikost, musí být včetně vakátů (prázdných stran) a nesmí být vydané jako dvoj stránky.

Spadávka a bezpečná vzdálenost 
U dokumentů, které obsahují stránky se spadem, je nutno nastavit a vytvořit spad minimálně 3 mm na všechny strany (i do hřbetu), vzdálenosti objektů a textu v čistém formátu musí být také minimálně 3 mm od ořezu. Totéž platí pro všechny lomy, bigy, rýly, kde musí být také dodržena 3mm bezpečná vzdálenost.

Rotace
Všechny stránky musí být správně a stejně orotovány a musí být čitelné. Hlava dokumentu nahoře, rub se točí podle pravé strany.

Barevnost
Data musí být kompozitní (nerozseparovaná) a musí obsahovat pouze barvy, které mají být použity při tisku. Nesmí být v jiném barvovém prostoru než CMYK. V případě použití přímých barev, je nutné tyto barvy pojmenovat v dokumentu dle vzorníku (PANTONE Red 032 C) + uvést v objednávce.

ICC profily a správa barev 
Profily nevkládat, vypnout správu barev.

Rozlišení
Všechny rastry by měly mít rozlišení alespoň 300 dpi, pérovky 800 dpi – rozlišení pod tuto hranici je rizikové – může se stát, že budou vidět jednotlivé pixely obrázků

Písma
Všechna písma i jejich podmnožiny musí být připojena k dokumentu (nastavuje se při tvorbě PS,PDF souboru), černý text = 100%K

Tloušťka linek
Tloušťka linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu) – menší tloušťka linky je v mnoha případech obtížně vytisknutelná ofsetovou technologií (např. na nenatíraný ofsetový papír je nemožné vytisknout linku tenčí, než 0,070 mm).

Verze pdf
K naprosté jistotě je nutno dodržet PDF verzi 1.3 (nastavuje se v Acrobat Distilleru při převodu na PDF – můžeme poskytnout nastavení Distilleru). ZNAČKY: Ořezové značky musí být vzdáleny od formátu alespoň 3 mm, aby nedošlo ke snižování hodnoty spadu. Nezadávat žádné jiné tiskové značky – soutiskové, škály, apod.

Vazba V1
Při velkém počtu stran (závisí i na gramáži papíru) počítat s nárůstem hřbetu. V případě provedení obálky jako dvoustrany je třeba vytvořit jako dvoustranu i vnitřek obálky.

Nastavení RIPU 
Je nastaven automatický přetisk černé, automatická korekce vlasových linek,

Dvě možnosti jak připravit pdf soubor přes postscript
- (*.ps, *.eps *.prn) vygenerováním *.pdf Acrobat Distillerem (s příslušným profilem)

- exportem přímo ze zdrojové aplikace s dodržením výše uvedených zásad (platí pouze u Adobe), u CorelDRAW (všechny verze) použít postup přes Acrobat Distiller !