Základní pojmy

 

PRE-PRESS

Redakce
Pod pojmem redakce se pro potřeby této publikace rozumí místo prvotního zpracování budoucího polygrafického výrobku, tedy nejenom příslušné oddělení vydavatelů a nakladatelů, ale i kreativní oddělení reklamních agentur, příslušní pracovníci marketingových, příp. jiných oddělení podniků a pod. Redakce odpovídá za věcnou i gramatickou podobu předávaných podkladů a za jejich právní čistotu. Podklady předává ve stanovené podobě do DTP.

Poté, co DTP provede svoji práci, redakce provede korektury a potvrdí konečnou podobu. Tím odpovídá i za věcnou podobu práce DTP, neodpovídá za technické provedení DTP.

DTP
DTP je pracoviště, které provádí sazbu, scanování a retuše barevných předloh, stránkové, příp. archové montáže. (V tomto rozsahu se někdy pro označení takového pracoviště používá termín studio, pak se pod pojmem DTP rozumí pouze pracoviště sazby.)
Zejména odpovídá za technické zpracování podkladů pro tisk a jejich plnou použitelnost v dalším procesu bez úprav.

Osvit
Osvit je pracoviště, které z podkladů v elektronické podobě vytvoří filmy pro tisk a nátisk. Často bylo toto pracoviště součástí DTP (studia). V poslední době zejména s nástupem CTP bývá součástí tiskáren nesvítí filmy, nýbrž přímo tiskové desky.

Zodpovídá za kvalitu osvíceného materiálu a shodu nátisku.

 

TISKOVÉ TECHNOLOGIE

Ofset
nepřímý tisk z plochy. Barva je za pomoci válečků přenášena na buben, na kterém je upnuta tisková deska, z této desky se přenáší barva tam, kam byla nanesena na arch papíru, který prochází strojem.
Tiskař může ovlivnit přidání, ubrání barvy, jak celkově, tak i v určitých partiích tiskového archu.
Ofsetový tisk se provádí pomocí tiskových desek (plochý ofset) nebo tiskového válce (rotační ofset). Plochý ofset je vhodnější pro menší a střední zakázky a pro tisk na materiály s vyšší gramáží. Rotační ofset se používá pro tisk velkých nákladů a při nižším požadavku na kvalitu tisku.
Nejběžnější technologie - ceny plochého ofsetu viz kalkulační program.

Knihtisk
(tisk z výšky): tisková forma je ve dvou rovinách, tiskové body jsou vystouplé a netisknoucí místa, jsou pod úrovní. Tisková forma je nečitelná, dnes je využíván převážně k ražbě, či k ušlechtilým tiskům v bibliografii. Předloha je čitelný negativ pro fotopolymery a štočky.
Ceny na individuální kalkulaci.

Hlubotisk
(tisk z hloubky): tisková forma je mědiryt nebo oceloryt, tiskové body jsou zahloubeny v tiskové formě (tzv. Ballardova slupka), barva do nich natéká; využívá se při tisku vysokých nákladů 
Ceny na individuální kalkulaci.

Sítotisk
tisková forma je síto, kterým na místech tiskových bodů protéká barva, forma je čitelný pozitiv, využívá se k potiskování pevných materiálů (umělá hmota) a textilu. I u nás sítotiskové automaty. V Německu vysokonákladový stroj. 
Ceny na individuální kalkulaci.

ZUŠLECHŤOVÁNÍ TISKU

Ofsetový lak
(tiskový lak, disperse - názvosloví je značně nejednotné) se provádí přímo při tisku, a to jako tisk další barvou z věže (ofsetový lak), nebo ve speciální jednotce - lakovacím agregátu (disperzní lak). Provádí se lesklý i matný. Pokud se provádí jako tisk další barvou, může se dělat i v parciálním provedení, vzhledem k malé vrstvě však efekt není nijak oslnivý.

Lamino
se provádí na jednoúčelovém stroji (laminovačce), kde se PE folie lepí na TA (proces za studena), nebo natavuje na TA (proces za horka). Výsledný efekt je v obou případech stejný. Lamino může být lesklé, matné a ražené.

UV lak
se provádí rovněž na jednoúčelových strojích dvojím způsobem: celoplošné UV lakování je zhruba o polovinu levnější než parciální UV lakování, které se provádí sítotiskem. Vzhledem k vysoké ceně suroviny je nutné uvádět % pokrytí.

Mimořádně luxusní (cenově i vzhledově) je kombinace matné lamino+parciální UV lak.

Ostatní techniky
jsou značně individuální a nejsou předmětem této publikace. Uvedeme pouze jejich neúplný výčet: číslování, ražby, slepotisky, stíratelné vrstvy, termoaktivní barvy, hologramy.

KNIHAŘSKÉ (DOKONČOVACÍ) PRÁCE

Vazby

V1 
Měkká vazba - šitá drátem (běžný časopis/sešit), max. 92 stran (záleží na gramáži papíru). 
V2 
Měkká vazba - lepená vazba (brožura, paper back). Na vnitřní strany se doporučuje papír max. 135 g/m2. Při vyšší gramáži je extrémní pravděpodobnost rozpadání. V takovém případě je vhodné použití vazby V4. 
V3 
Měkká vazba - blokovaná brožura do 400 stran, s výjimkou telefonních seznamů a jízdních řádů, je šita drátem shora u hřbetu dvěma až pěti skobkami, podle formátu, zavěšuje se do obálky a ořezává se ze tří stran. 
V4 
Měkká vazba - šitá nití + lepená do hřbetu, složky se sešívají nití a poté se vlepují do obálek jako u V2. 
V5 
(Polotuhá vazba) - s deskami z lehčí lepenky - knižní blok je buď lepen, nebo šešit nití. Vazba je podobná jako V2. 
V6 
(Polotuhá vazba) - známá zejména z dětských skládanek - leporel. 
V7 
(Tuhá vazba) - poloplátěná tuhá vazba s okraji. 
V8 
(Tuhá vazba) - šitá nití + lepení + tvrdé desky, stejný postup jako u V4 pouze desky s předsádkou, klasická knižní vazba. 
V8A 
(Tuhá vazba) - V8 s laminovanými deskami bez přebalu (učebnice). 
V8B 
(Tuhá vazba) - V8 v plátně s přebalem. 
V9 
(Tuhá vazba) - s deskami z plastů. Lak (lesklý, matný, UV.) a laminace.

Ořez / výsek

průřez 
mezi finálními výrobky se provádí pouze jeden řez
výřez 
mezi finálními výrobky se provádí dva řezy, použije se tehdy tisknou-li se výrobky tzv. na spadávku - to znamená až do kraje papíru, 
výsek 
je technika zhotovování nepravidelných tvarů. Pro zhotovení raznice je nutné dodat výkres. Výsekových strojů je velké množství typů od vysokokapacitních rotačních (výroba obálek), přes středněkapacitní se strojním nakládáním až po nízkokapacitní s ručním nakládáním
násek 
je speciální případ výseku, kdy se pevný materiál nasekne do půlky, aby se dal ohýbat
split 
je násek zadního papíru na samolepce, aby se lépe odlepovala.

 

 

Lomy

Většinou je třeba přesně specifikovat polohu lomů. Pro nejčastěji používané typy se ustálila následující označení:

 

kriz
kříž (2)

ctyrlist
čtyřlist (2)

zabalovacka
zabalovačka (2)

zabalovacka
zabalovačka (3)

harmonika
harmonika (2)

harmonika
harmonika (3)

oltar
oltář (3)

falcování - strojový lom 
bigování - porušení struktury papíru úderem neostré linky shora 
rylování - porušení struktury papíru průchodem mezi kolečkem a zářezem
Bigování a rylování se obvykle používá při skládání papíru s vyšší gramáží, aby se zamezilo praskání barvy ve zlomu.

Kašírování
je technologie, kdy se tiskový arch se nalepí na tuhou podložku (lepenka, mikrovlna) - podložka musí být polepena s obou stran, aby se nekroutila. Kašírované výrobky se tisknou zpravidla na gramáž 150 g/m2, aby neprosvítalo lepidlo. (Větší formáty A1, B1 na 200g/m2 kvůli manipulaci při kašírování.) Když je kašír T/O s laminem, na zadní stranu se dává silnější gramáž papíru, cca o 20 g více než na líc, nebo se polaminují čisté archy stejné gramáže.

 

MATERIÁLY

Základní parametry

Rozměr papíru 
u archů se udává v cm, u rolí se udává šíře role, průměr dutinky a průměr celého návinu.

Plošná hmotnost (gramáž) 
udává se v gramech na plochu, např. 90 g.m-2

Opacita 
průsvitnost, průhlednost, krycí schopnost papíru (lze se setkat i s termínem kryvost)

Dráha 
směr vlákna při výrobě, buď je úzká SB, nebo široká BB. Pozor, mění se při formátování.

Cena 
jednotka se udává v Kč za kg, nebo v Kč za arch (u speciálu).

Druhy papíru

Ofset
nenatíraný papír v gramážích 80 g.m-2 - 280 g.m-2. Použití: hlavičkové papíry, přílohy, dopisy, obálky, knihy, vstupenky, kupony atd.

Křída lesklá/matná
papír natíraný s glazurou (křída lesklá), resp. s matnou povrchovou úpravou (křída matná), na kterém tisk vypadá lépe než na nenatíraném. Standardně se dodává v gramážích 80 g.m-2 - 350 g.m-2. Použití: letáky, brožury, plakáty

LWC a SC
dvakrát natíraný papír v gramážích 70 g.m-2 - 110 g.m-2. Použití: etikety, vnitřky časopisů.

Pohlednicový papír
slangově speciály, zpravidla se vyrábí ve velmi omezeném počtu gramáží. Použití: hlavičkové papíry, navštívenky, obálky, novoročenky, speciální extra luxus brožury, krabičky, obaly, pohledy.